Verdeel geld eerlijker en laat plattelandsgemeenten niet verzuipen

Op het platteland dreigt (nog meer) kaalslag, als het geld uit het Gemeentefonds niet eerlijker wordt verdeeld, betogen Barbara Oomen (hoogleraar rechten aan University College Roosevelt), Arno Witkam (wethouder in Borsele) en Marijn Dieleman (advocaat te Middelburg).

Lees verder (de Volkskrant)