Van Zuid-Limburg naar Den Haag

Zuid-Limburg staat veeleer bekend als krimpregio dan als stedelijke agglomeratie. En dat terwijl je vanuit Maastricht en Heerlen binnen een half uur grote steden als Aken en Luik kunt bereiken. Zuid-Limburg is dus een euregionale in plaats van een nationale agglomeratie – helaas vormt de grens nog steeds een barrière. Onlangs publiceerde het Centraal Planbureau het onderzoek “De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen”. Hieruit bleek dat er een enorm economisch potentieel voor grensregio’s bestaat als er geen grensbelemmeringen zouden zijn. Om de grensproblematiek actief aan te pakken en bij de tijksoverheid onder de aandacht te brengen, hebben de gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht met steun van de provincie Limburg, Limburg Economic Development en steden als Aken en Luik en een aantal andere partners uit de regio samen met het Rijk de grensoverschrijdende City Deal Eurolab gesloten.

Eurolab is een werkwijze die ondernemers en organisaties kan helpen bij het wegwerken van belemmeringen op het gebied van grensoverschrijdend werken en ondernemen, om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de euregionale ligging van Zuid-Limburg. Bij Eurolab worden relevante beslissers en organisaties samen aan tafel gebracht om pragmatische oplossingen te zoeken voor de belemmeringen. Denk hier bijvoorbeeld aan een school die in Nederland geen geschikt personeel kan vinden, maar tegelijkertijd ook problemen ervaart bij het werven van personeel over de grens. Dit gebeurt hand in hand met projectpartners en instituten als ITEM, de grensinfopunten of het Holland Expat Center South.

Onze methodiek werpt zijn eerste vruchten af. Een aantal belemmeringen is dankzij de nauwe samenwerking tussen Limburgse partners en de rijksoverheid weggewerkt. Aan de nationale politiek en de regionale partners de taak om ook na 15 maart voldoende aandacht voor het buurlandenbeleid te houden, om ook na afloop van de projectperiode met deze werkwijze door te kunnen gaan. Er zijn nog voldoende knelpunten weg te werken, voordat wij écht een grenzeloze agglomeratie zijn.

Judith Heesen, trainee cluster Strategie, provincie Limburg