Van TopKrimp naar TopRegio

In het nieuwe regeerakkoord veel aandacht voor de regio’s. Wel 70 maal wordt over regio’s, regionale aanpak en maatwerk gesproken. Wat kunnen krimpregio’s met deze nieuwe aandacht voor de regio?

In de topkrimpregio’s, waarvan drie in Noord-Nederland, was de reactie gematigd optimistisch. In een eerste reactie noemt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) het regeerakkoord: Kansen voor grensregio’s en krimpgebieden voor een Nederland in Balans.

‘Experimenteerruimte binnen regelgeving in krimpgebieden, waaronder afschaffing van de fusietoets in het onderwijs, wordt positief in Noord-Nederland ontvangen. Wel merken we op dat ook buiten de gebieden met een officiële krimpstatus sprake is van inkrimping van de bevolking en maatwerk op terreinen van zowel zorg, onderwijs als wonen noodzakelijk is. Noord-Nederland vindt dat investeren in de transitie van krimpregio’s net zozeer van maatschappelijk belang zou moeten zijn als investeren in verstedelijking, zodat iedereen kan merken dat het beter gaat met Nederland.’

Regiodeal

In het document Nederland in Balans van de zes krimpprovincies was ingezet op meer aandacht voor het Randland en ook meer fondsen. Die aandacht lijkt er wel te zijn, zij het zonder een brede visie op rurale gebieden versus stedelijke gebieden, of op groeiende naast krimpende regio’s. Maar als het gaat over extra geld, dan betreft dat vooral grote regionale knelpunten (900 miljoen euro) als: Rotterdam-Zuid, Eindhoven of de BES-eilanden. Van de krimpprovincies wordt hier alleen Zeeland genoemd.

Geld voor Groningen is er wel maar vooral voor het aardbevingsgebied (in vier jaar 200 miljoen euro). Voor de vijf krimpgemeenten binnen het gebied lijkt het nu meer opportuun om mee te gaan in de regio-aanpak aardbevingen, dan om nog speciaal aandacht te vragen voor de krimpproblematiek. En dat geldt misschien voor meer krimpregio’s, profileer je vooral als specifieke regio.

Noordoost Friesland ging hier het afgelopen jaar al in voor en stapte over van een krimpaanpak naar een regio-aanpak. De regio profileerde zich als topregio met economisch potentieel, zonder de krimpproblemen onder het tapijt te schuiven. Deze zomer werd een regiodeal met 42 regionale, provinciale en landelijke partners ondertekend. Mogelijk volgt ook nationaal geld op deze regionale agenda, want in Den Haag is men erg enthousiast over deze regiodeal.

Misschien begint hier ook een nieuwe fase in het nationale krimpbeleid. Dat begon ooit met drie provincies en drie topkrimpregio’s. Nu Drenthe zich dit jaar als 6e Krimpprovincie aansloot is meer dan de helft van alle provincies krimpprovincie, en daarmee is krimp ook minder exclusief.

Topdutch

Samenvattend doen regio’s er goed aan zo snel mogelijk duidelijk te maken wat er zo specifiek is aan hun regio, en wat daar aan maatwerk voor nodig is. Dan zal ook blijken wat het nieuwe nationale regionale beleid echt inhoudt. Alle regio’s in Nederland of ze nu met krimp, rurale veranderingen of stadse problemen kampen, verdienen het om topregio te worden. Topdutch zoals ze in het noorden zeggen.