Suggesties voor een integraal toekomstbeeld: het landschap als kathedraal

Door Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance, Campus Frysl├ón – Rijksuniversiteit Groningen) Theunis Piersma (hoogleraar Trekvogelecologie, RUG en wadden-onderzoeker Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en Klaas Sietse Spoelstra (strategisch veranderaar, Bureau Nij Sicht)

Wat is het Noord-Nederlandse verhaal voorbij 2030? En dan niet een verhaal dat zich beperkt tot een rondslingerende beleidsnotitie, maar een integraal toekomstbeeld. Een visie waarin we onszelf herkennen en die energie geeft om er aan te bouwen. Een verhaal dat verder kijkt dan drie of vier jaar. Wij doen hier alvast de nodige suggesties.

Lees verder (Leeuwarder Courant)