Stop met sturen op aantallen bij krimp

Door Daniël Depenbrock, woningmarktadviseur bij KAW.

In de praktijk merk ik vaker dat plannen, die in alle opzichten van meerwaarde zijn voor een dorp in krimpgebied, worden tegenhouden door ‘over-voorzichtig’ en door cijfers gestuurd denken bij gemeenten, provincie en soms de corporatie.

Lees verder (Leeuwarder Courant)

Lees ook: ‘Door niet te bouwen, jaag je de krimp aan’ (Friesch Dagblad, 23 januari 2021)