Schooltasvlaggen

Het vlaggen met schooltassen is waarschijnlijk een relatief jonge traditie, lees ik in een artikel dat ik al googlend vond. Het is pas ergens in de zestiger jaren ontstaan. De scholen begonnen ermee. Later steken ook de ouders de vlag uit voor het slagen van hun kroost. Van (rug)tassen en andere versieringen is dan nog geen sprake. In de jaren zeventig ontstaan tegengeluiden en gaan er zelfs stemmen op het gebruik van de nationale driekleur hiervoor te verbieden, vertelt de auteur. Voorstanders zijn er ook. De vlag uitsteken bij het behalen van het examen is immers onschuldig en van korte duur.

Maar in welke aantallen straks nog? Uitgerekend op 13 juni 2018, de dag dat de examenuitslagen bekend worden gemaakt, opent de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) met een artikel over het sterk afnemend aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs. De daling die ingezet is vanuit het basisonderwijs bereikt inmiddels de poorten van het Zeeuwse voortgezet onderwijs en treft de scholen in Zeeland harder dan elders in Nederland. Landelijk daalt het aantal leerlingen tot 2031 gemiddeld met 12 procent. De hardste klappen vallen in Zeeuws-Vlaanderen: daar daalt het aantal leerlingen met 25,5 procent. Het vmbo in Zeeland verliest van alle onderwijsniveaus de meeste leerlingen. In Zeeuws-Vlaanderen gaat het om bijna een derde, in de Oosterschelderegio om 22 procent en Walcheren is goed voor 18 procent. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Onderwijs, aldus de PZC.

De conclusie zou wel eens kunnen zijn, dat het vlaggen met schooltassen in Zeeland behoorlijk zal afnemen. De achterliggende oorzaak hiervan vraagt een gezamenlijk aanpak. Het aantal schooltasvlaggen zal er niet door behouden blijven, maar hopelijk wel de diversiteit van het Zeeuwse onderwijsaanbod over de volle breedte. Overigens was er vandaag van de voorspelde leerlingendaling nog weinig te merken. Er werd (ook bij ons thuis) volop gevlagd!