Meten is weten

‘Het aantal leerlingen in de gemeente Langedijk is in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Een lijn die zich in de toekomst lijkt door te zetten, zoals in vele regio’s van het land. Samen met de betrokken schoolbesturen hebben we in Noord-Scharwoude helder gemaakt wat de ruimtelijke en financiële consequenties van het huisvestingsoverschot zijn. Deze “harde” feiten over het verleden en de verwachting voor de toekomst zorgen ervoor dat schoolbesturen en beleidsmakers anders moeten denken over de vorm van het onderwijs van morgen, de “zachte” kant. Als regionale procesbegeleider ondersteunen wij de betrokkenen in de aanpak hiervan.

Lees de blog op Leerlingendaling.nl

Henk Norder, Penta Rho