Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

Door Rogier Aalders, Sjoerd Hardeman en Otto Raspe (Rabobank)

De minister van Economische Zaken zou zijn of haar takenpakket moeten uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’. Door dit extra takenpakket kan de minister gerichter beleid voeren op de maatschappelijke, sociale en economische opgaven in de verschillende regio’s van Nederland. Dit advies vloeit voort uit 14 regionale dialogen met in totaal 5.000 deelnemers die Rabobank dit voorjaar heeft georganiseerd. We hebben de conclusies van deze dialogen gebundeld in het zogenoemde ‘Coöperatief Convenant’ dat kan worden gelezen als een agenda voor de toekomst van Nederland.

Lees verder (Rabobank)