Maak Zeeland een proeftuin voor vernieuwingen

Opinie (Ton Brandenbarg, Bert van den Brink, Tammo Bult, John Dane, Colin Janssen en Klaas Timmermans). De zeespiegelstijging bedreigt Zeeland. Maak van de nood een deugd, bepleit een groep experts.

Zij nodigen alle relevante partijen (universiteiten, kennisinstellingen, overheden, bedrijven, ngo’s) in Nederland en Vlaanderen uit de handen ineen te slaan en Zeeland en de kust van Vlaanderen als proeftuin en kenniscentrum te benutten voor de uitdagingen die op ons afkomen, waaronder alternatieve landbouw, experimenteren met circulaire voedselproductie uit de zee en de oceanen, onderzoek effecten grote windmolenparken voor de kust op de mariene ecosystemenen, complexe vraagstukken rond transport en opslag van duurzaam gewonnen energie.

Lees verder (de Volkskrant)

Lees ook: Zeeland wil níét ‘als vakantieprovincie’ eindigen (NRC, 22 februari 2020)