Krimp met de K van kansen

Vergrijzing, vertrekkende mensen, minder voorzieningen: aan duidelijkheid laat de problematiek van krimpregio’s weinig te wensen over. Maar het ‘Randland’ biedt ook kansen, juist in deze tijden van woon-, klimaat- en pandemie-uitdagingen. Het is tijd dat Rijk en regio een gezamenlijke sprong voorwaarts maken, aldus ‘krimpprofessor’ Bettina Bock.

Lees verder (BPD Magazine)