Duurzaamheid, demografie en nieuwe economische dragers

Marco Bontje, UvA

Voor de leerlijn ‘Duurzaamheid en Demografie’ is gekozen voor een specifieke focus op hoe de energietransitie te realiseren is in gebieden met structurele bevolkingsdaling nu en/of in de komende decennia. Toen ik aan deze leerlijn begon, wist ik al veel over oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling en hoe lokaal, regionaal en nationaal beleid hiermee wel en niet zouden moeten omgaan. Ik wist veel minder over de energietransitie. Ik vroeg me ook af of de energietransitie niet een té nauwe en specifieke focus voor de leerlijn zou zijn, want duurzaamheid is toch zo veel meer dan alleen de energietransitie?

Lees verder (Wij Maken Nederland!)

Lees ook de blogs: