Klaar met Krimp?

Jouw krimpdorpen doen het goed hé’, ‘ben je nu ook klaar met krimp?’ Zomaar twee opmerkingen op de dag dat het slotrapport De Staat van het Platteland van het Sociaal Cultureel Planbureau werd gepubliceerd. In de media die ochtend ook al berichten als: ‘Het gaat zo slecht niet met dorpen in krimpregio’s’ en ook het SCP kopte boven het persbericht: ‘Kleine dorpen in krimpregio’s maken het naar omstandigheden goed’.

Zoals gewoonlijk bleek er een genuanceerder verhaal achter te zitten en ook een beeld dat wij bij het Kennisnetwerk Krimp in Noord Nederland herkennen. Allereerst bleken de verschillen tussen kleine dorpen in krimpregio’s en kleine dorpen daarbuiten niet toegenomen, maar de ongelijkheid blijft wel. Ten tweede gaat het met alle dorpen in Nederland beter, nu we weer opkrabbelen uit de economische crisis. Maar het meest opmerkelijke was de verbazing van de onderzoekers dat het gevoel van leefbaarheid was toegenomen in de kleinere (krimp) dorpen, vergeleken met vier jaar eerder.

Waren er voorzieningen bijgekomen? Nee, maar de inwoners hadden wel zelf een aantal zaken aangepakt, ze voelden meer greep op hun eigen situatie en meer sociale cohesie en dus gaven ze een hoger cijfer aan hun leefbaarheid. Dit sluit aan bij divers onderzoek in Friesland naar het verdwijnen van voorzieningen. Vaak doet het meer pijn dat afscheid moet worden genomen van voorzieningen, dan dat het verlies zelf voor problemen zorgt. Onderzoekster Suzan Christiaanse van de RUG spreekt hierbij over ‘Veranderpijn’. Het SCP rapport laat zien dat de leefbaarheid kan verbeteren als de situatie van verandering in dorpen eenmaal onder ogen wordt gezien.

En dat biedt een positief tegengeluid aan degenen die beweren dat de leefbaarheid juist achteruit gaat als je het etiket krimp op hun dorp of regio plakt.

Elly van der Klauw

Projectleider Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland