Kansengelijkheid vanuit grensoverschrijdend perspectief

Door Anouk Bollen-Vandenboorn, hoogleraar Grensoverschrijdend fiscaal Pensioenrecht en directeur ITEM – Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility

De inwoner van de grensregio staat centraal in deze reflectie en de onderliggende uitdaging hoe de afstand tussen de inwoner van de grensregio en het openbaar bestuur in Nederland verkleind kan worden. Een uitdaging die door de coronacrisis uitvergroot in beeld is gekomen, waarbij kwetsbaarheden op het gebied van grensoverschrijdende governance, werken, ondernemen, vervoer, gezondheid en welzijn duidelijk werden. Grensoverschrijdend multilevel-governance en de typering ‘inwoner van grensregio’ als eigenstandige categorie in het openbaar bestuur, lijken de sleutels voor succes om bovengenoemde uitdaging aan te gaan.

Lees verder (Kennisbank Openbaar Bestuur)