Hoe aantrekkelijk is de stad eigenlijk?

Het PBL stelt: “Als we alleen kijken naar de binnenlandse verhuisstromen dan lijkt het dus wel mee te vallen met de populariteit van de grote steden als woonplek.” Of er sprake is van een trendbreuk zal moeten blijken, maar interessant is deze ontwikkeling wel. De grote vraag is of de Noordelijke krimpgebieden hier voldoende van kunnen profiteren. Daarvoor zijn in ieder geval goede verbindingen nodig en op dat punt schort er nog wel iets aan.

Lees verder (Hanzehogeschool Groningen)