Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Het versterken van gemeenschappen gebeurt niet alleen door nationale beleidsmakers, betogen Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot).

“Slimmer is om mensen te ondersteunen om binnen krachtige en behapbare schalen (steden/dorpen en regio’s) te bouwen aan eigenaarschap van de eigen leefomgeving (denk aan dorpscorporaties) en gemeenschapszin. Met lokale, regionale en landelijke overheden die die beweging kunnen versterken en daarop aansluiten. Om zo van onderop en tegelijkertijd van bovenaf stapje voor stapje gemeenschappen te versterken. Dat vergt dus nadrukkelijk initiatief en actie van die gemeenschappen zelf. Achterover leunen en wachten op de overheid lijkt ons de minst verstandige strategie.

Lees verder (de Volkskrant, 23 juni 2019)