Groeiende kloof tussen bruis- en krimpregio’s bedreigt stabiliteit

De recente herindelingsverkiezingen in Groningen en Friesland hebben, net als de lokale verkiezingen van maart 2018, opnieuw laten zien dat de klassieke middenpartijen zowel de stad als het landelijk gebied terrein hebben verloren: in de steden zijn vooral de kosmopolitische partijen gegroeid, terwijl op het platteland de winst vooral naar lokale partijen gaat.

Deze brede politieke verschuiving past in een trend naar een nieuwe maatschappelijke ordening, één waarbij de zuilen zijn ingeruild voor bubbels, en de scheidslijnen tussen regio’s scherper worden, betoogt RUG-hoogleraar bestuurskunde Caspar van den Berg.

Lees verder (Dagblad van het Noorden, 1 december 2018)

Caspar van den Berg is hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Op 16 oktober sprak hij zijn oratie uit: Van Zuilen naar Bubbels: De toekomst van consensusbestuur in een geglobaliseerde samenleving.