'Gezamenlijke prestatieafspraken nodig voor leefbare dorpen'

Opinie. Wij moeten gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de minisamenlevinkjes in dorpen aan de randen van Nederland. Corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook het bedrijfsleven, scholen en kerken kunnen er samen voor zorgen dat de leefbaarheid hier niet verder achteruit dendert. Geef ons de experimenteerruimte die daarvoor nodig is, luidt de oproep van corporatiebestuurder Bothilde Buma.

Lees verder (Aedes Magazine)