Essay: Koersen op de kracht van krimpgebieden

Veranderende bevolkingssamenstelling door vergrijzing en ontgroening zetten vitale onderdelen van de samenleving onder druk. Hoe organiseer je dat de kwaliteit van leven behouden blijft in de dunbevolkte gebieden van Fryslân? In het essay ‘Koersen op de kracht van krimpgebieden’ zoeken Marijn Molema en Wilma de Vries, onderzoekers van het Fries Sociaal Planbureau, naar een antwoord op deze vraag.

Lees verder (Fries Sociaal Planbureau)

Het essay is op 1 augustus gepubliceerd in het Friesch Dagblad.