Een bijzonder stukje Nederland!

Op initiatief van de K6* bracht een aantal leden van de Tweede Kamercommissie Wonen & Rijksdienst een werkbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Sluis om precies te zijn. Het was een prachtige vrijdagmiddag, waar we er wel meer van zouden willen hebben. Na een aantal presentaties over onder andere demografische veranderingen in Nederland en Zeeland maakte het gezelschap onder aanvoering van de wethouder een wandeling door het centrum van Oostburg. Daar konden de Kamerleden het resultaat zien van de gezamenlijke inspanningen van gemeente, provincie én Rijk om in het kader van krimp bij te dragen aan evenwicht op de woningmarkt en de versterking van de centrumfunctie van Oostburg.

Vervolgens ging het gezelschap in de bus naar Cadzand-Bad. Een heel andere setting. Hier stond een aantal jaren geleden vrijwel niets. Inmiddels is er in korte tijd een complete badplaats met internationale allure uit de grond gestampt. Ik waande me weer even aan de Franse kust. Vakantiewoningen appartementen, hotels, restaurants en als klap op de vuurpijl een fonkelnieuwe jachthaven! Een geweldige economische impuls voor Zeeuws-Vlaanderen, waar het (kust)toerisme een steeds belangrijkere economische sector wordt. De eigen kracht van de regio!

De toeristen zijn overigens voor héél Zeeland goed, blijkt uit een recent onderzoek van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Onze binnen- en buitenlandse gasten geven jaarlijks maar 1,62 miljard uit, waarvan bijna 400 miljoen in de Zeeuwse detailhandel.* Zonder deze uitgaven zouden veel dorpen aan de Zeeuwse kust het met een beperkt winkelaanbod moeten doen. De toerist draagt daarmee zeker bij aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze provincie.

Maar leidt meer toerisme ook tot meer leefbaarheid? Ongetwijfeld, maar niet overal in onze provincie. Het toerisme concentreert zich vooral aan de kust (en in de steden). Zeeland is veel meer dan dat. Daarnaast is het verblijf van onze (zomer)gasten in de regel tijdelijk en levert dit bijvoorbeeld geen extra leerlingen op voor het basisonderwijs, waar een forse daling van het aantal leerlingen te zien is. Deze daling heeft inmiddels ook het voortgezet onderwijs bereikt. Uitgerekend in Zeeuws-Vlaanderen, waar de toeristische sector floreert, staat het voortgezet onderwijs onder druk. Op dit onderdeel schiet de eigen kracht van de regio tekort. Steun vanuit het Rijk is hier geen luxe, maar noodzaak voor dit bijzonder stukje Nederland!

  • K6: het netwerk van de provincies met één of meer krimpregio’s: Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Limburg en Zeeland.
  • Bron : Kenniscentrum Kusttoerisme (2017), Kerncijfers vrijetijdseconomie Zeeland 2016