Een beetje stad en een beetje platteland

Tien jaar geleden schreef ik over de renaissance van het Europese platteland: hoe na eeuwenlange armoede de modernisering van de landbouw leidde tot leegloop en vergrijzing en de stedelijke middenklasse daarna het platteland ontdekte.

“Er daagt echter een toekomst waarbij stad en platteland opnieuw verweven raken: leven op menselijke schaal tussen hightech en groen in. Dat vereist een mentale verandering, zeker bij overheden die ruimtelijke ordening, investeringen, arbeidsmarkt, natuur, landbouw en technologie moeten leren integreren.”

Lees de column van Louise Fresco (NRC, 18 juni)