De regio’s worden vaak behandeld als lastige kinderen

Door Caspar van den Berg, hoogleraar bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en Annemarie Kok, zelfstandig onderzoeker

De bestuurlijke en ruimtelijke verrommeling versterkt het regionaal onbehagen dat ‘de provincie’ de offers moet brengen voor verduurzaming. Een nieuw kabinet moet de ruimtelijke ordening in het land beter ter hand nemen, stellen Caspar van den Berg en Annemarie Kok.

Lees verder (Trouw)