De kloof tussen bruisgebieden en krimpregio’s blijft groeien

Casper van der Berg (hoogleraar Global and Local Governance) en Bram van Vulpen (promovendus Global and Local Government) – ­beiden aan de Rijks­universiteit Groningen, Campus Fryslân – blikken vooruit op de Europese verkiezingen (23 mei) en betogen dat de groeiende (economische) kloof het meest zichtbaar wordt op regionaal niveau.

Zij constateren dat de economische ongelijkheid tussen EU-lidstaten sinds 1995 onderling kleiner is geworden, maar de regionale economische verschillen binnen de meeste lidstaten juist gegroeid. “Waar de natiestaat voorheen de regionale ongelijkheid kon dempen, zien we in de geglobaliseerde samenleving sommige regio’s veel harder vooruitgaan, en andere stagneren.” Ook Nederland kent regionale economische ongelijkheid en is in dit opzicht een middenmoter in Europa. Zij zien de maatschappelijke opgaven tussen bruis- en krimp­gebieden steeds verder uiteenlopen: een ­woningtekort, hoge huren en huizenprijzen, de integratie van nieuwkomers, files en vervuilde lucht, versus de leegstand, bevolkingsdaling, de zorg over lokale onderwijs- en zorgvoorzieningen en angst voor het verdwijnen van de regionale identiteit.

Lees verder (Trouw, 20 januari 2019)