Betrek de buurlanden bij uitwerking Nationale Omgevingsvisie

Door Saskia Bisschops, Neimed / Open Universiteit

Bij het opstellen van de in 2019 gepresenteerde Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is er nauwelijks contact geweest met de buurlanden. Desondanks is de NOVI een kans voor de grensregio’s om te komen tot betere samenwerking met de buurlanden, want het belang daarvan wordt wel degelijk onderkend, aldus Saskia Bisschops, onderzoeker bij Neimed en de Open Universiteit. Dan moet er bij de uitwerking echter wel meer contact gelegd worden over de grenzen heen. Deze en andere aanbevelingen zijn te lezen in ‘Dossier NOVI’, een onderdeel van de Grenseffectenrapportage 2020.

Lees verder (Neimed)