"Aanpak armoede kwetsbare regio's vergt landelijke investeringen"

Door Radboud Engbersen (Movisie), Johan Brongers (Raad van bestuur Tintengroep) en Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen en voorzitter Alliantie van Kracht tegen Armoede).

Vanaf het midden van de jaren tachtig zet de overheid de kaarten op de regionale winnaars, op de ‘pieken in de Delta’. Verliezers mochten zich op hun eigen kracht gaan richten. Dit perspectief is na drie decennia sleets geraakt. Achterblijvende regio’s zien zichzelf geconfronteerd met opgaven die hun eigen kracht te boven gaan. De economische en sociale infrastructuur van perifere regio’s vraagt om nieuwe investeringen die ervoor zorgdragen dat een samenhangend aanbod van kapitaalvormen ingezet kan worden om mensen structureel uit armoedesituaties te trekken. Het rapport Uit de duivelskring van armoede biedt daarvoor de handvaten.

Lees verder (Binnenlands Bestuur)