Krimp: de spiegel van groei

Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie

Lees meer

Nederland is alleen sterk als alle regio’s meedoen

Willem Meinsma en Walter Manshanden, Hogeschool Saxion / regionaal econoom

Lees meer

Bevolkingsgroei: er valt wat te kiezen …. ook voor gemeenten

Ruud Dorenbos en Koos van Dijken, Platform31

Lees meer

Degrowth en de (krimp)stad: een moeizame verhouding

Joop de Kraker, Christian Scholl en Maurice Hermans

Lees meer

Het mooie platteland

Anno Wietze Hiemstra, gemeente Aa en Hunze

Lees meer

Kansengelijkheid vanuit grensoverschrijdend perspectief

Anouk Bollen-Vandenboorn, ITEM

Lees meer

Meer gebiedspecifiek overheidsbeleid en menselijke maat nodig

Rogier Aalders, Sjoerd Hardeman, en Otto Raspe, Rabobank

Lees meer

Deltaplan Noorden toont noodzaak ministerie van Ruimtelijke Ordening

Tialda Haartsen, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Krimp in Fryslân

Bettina Bock, Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer

Politiek moet ondernemer betrekken bij brede welvaart

Franka Rolvink Couzy en Sonny Duijn - ABN AMRO

Lees meer

Het is hoog tijd om te investeren in alle regio’s

Joks Janssen, Bettina Bock, Tjeerd van Dekken, Klaas Fokkinga en Hans Kuipers

Lees meer

Goed oud in Berkelland: nieuwbouw aansluiten op woonwens

Maikel van der Neut, gemeente Berkelland

Lees meer

Continuïteit huisartsenzorg vraagt om een ministerie van Randland

Frank van Wijck en Hans Hof, journalist / Profs4Zorg

Lees meer

Een nieuw leven voor het dorp van Jan en Lies én gestreste stedelingen

Wim Hazeu en Ger Peeters, Wonen Limburg

Lees meer

Voorstel herijking gemeentefonds zet mensenrechten onder druk

Lucia van der Meulen, KU Leuven

Lees meer

Groeien op krimpgebied nieuwe perspectieven op regionale ontwikkeling

Marijn Molema, Fries Sociaal Planbureau

Lees meer