Bevolkingsdaling en het Rijk

Beleid

 • Actieplan bevolkingsdaling
  In 2016 is, in navolging op het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling uit 2009, het Actieplan Bevolkingsdaling van kracht gegaan. In dit plan staan samenwerkingsafspraken per regio opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de woningmarkt, voorzieningen en (digitale) bereikbaarheid. Elk jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld van het Actieplan. Deze voortgangsrapportages gaan in op de laatste ontwikkelingen in het beleid van het Rijk, de provincies en regio’s.
 • Expertisetraject woningmarkt
  Het expertisetraject over de woningmarkt in krimpgebieden is een onderdeel van het Actieplan Bevolkingsdaling van het ministerie van BZK. Het traject bestaat uit twee onderdelen, meerdere masterclasses en onderzoeken en loopt in 2019 & 2020. Het doel van het traject is het genereren en delen van kennis en inzichten op basis waarvan de regio’s een effectieve aanpak kunnen inzetten op de herstructurerings-, sloop- en verduurzamingsopgaven.
 • Expertisetraject Energietransitie in krimpgebieden
  Het expertisetraject over de energietransitie in krimpgebieden is gericht op kansen om met verduurzaming de lokale en regionale vitaliteit te versterken. Het traject vormt een paraplu voor een aantal initiatieven, waaronder de leerlijn krimp en energie van de Wij Maken Nederland Academie en het project over de energietransitie van Platform 31, BZK, G40 en P10 vanuit de verbinding tussen stad en platteland. Daarnaast omvat het traject twee onderzoeken naar de energietransitie in krimpgebieden en worden in 2020 bijeenkomsten georganiseerd.
 • Maatwerktrajecten
  Verder lopen er in het programma een zestal maatwerktrajecten in krimpregio’s waarbij integraal gekeken wordt naar de problematiek. De woningmarkt- en de duurzaamheidsopgaven zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. In een viertal regio’s lopen de maatwerktrajecten samen op met de regiodeals. Dit zijn Zuidoost Drenthe, Noordoost Fryslận, Parkstad Limburg en de Achterhoek. In de regio Zeeuws-Vlaanderen en in Oost Groningen wordt op dit moment gekeken op welke manier de maatwerktrajecten vormgegeven kunnen worden.
 • Strategische verkenning
  Het ministerie van BZK werkt aan een strategische verkenning voor een mogelijk vervolg van het Actieplan Bevolkingsdaling dat eind 2020 afloopt. Alle bovengenoemde trajecten, de expertise- en maatwerktrajecten leveren onder andere input voor deze verkenning. Begin 2020 kunt u hier meer informatie vinden over dit traject.
logo-rijksoverheid

Meer informatie

van de rijksoverheid over:

De Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling

Om de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rond bevolkingsdaling te versterken, is in 2018 de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Op initiatief van het ministerie van BZK buigen vijf wetenschappers met variërende expertisegebieden zich over vraagstukken en beleid met betrekking tot bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. De bevindingen van de WRB worden actief gedeeld met de buitenwereld via de website, nieuwsbrieven en sociale media.