krimp-br2019-def2

Kennis voor Krimp

Het Nederlandse ‘wij’ zit in dorpen en regio’s

Caspar van den Berg (hoogleraar Global and Local Governance aan de RUG) en Frederik van Dalfsen (adviseur Berenschot)

Lees meer

Meer aandacht voor regio’s nodig in economisch beleid

Otto Raspe, hoofd RaboResearch Nederland Regio's en Thema's

Lees meer

Meer blogs

Leerlijn Duurzaamheid en Demografie

Lees meer

Meer agenda

Gefaseerde strategie voor de herontwikkeling van Rolduckerveld

De financiering en planvorming van een herstructureringsaanpak in Kerkrade

Lees meer

Wonen en zorg in beeld

Marktonderzoek gemeenten Nederland

Lees meer

Bevolking 2050 in beeld: drukker, diverser en dubbelgrijs

Deelrapport Verkenning Bevolking 2050

Lees meer

Meer publicaties