Zoekresultaten

1-20 van 269 resultaten

Randland

http://www.kennisvoorkrimp.nl/krimp-activiteiten/randland
Randland_internal_thumb_small-1503323655
Randland is een festival over creatieve makers en stedelijke ontwikkeling. Met een dynamische tentoonstelling in SCHUNCK* (Heerlen) en een uitgebreid publieksprogramma wordt de tussenstand opgemaakt op weg naar IBA Parkstad (2014-2020). Samen met burgers …
Lees meer

Toekomst voor mbo-jongeren in dunbevolkte gebieden

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/toekomst-voor-mbo-jongeren-in-dunbevolkte-gebieden
Cover_toekomst_mbo-jongeren_in_dunbevolkte_gebieden_cover-1502795162
Verschillende dunbevolkte regio’s hebben te maken met bevolkingsdaling. Naast demografische processen van vergrijzing en ontgroening, is in deze gebieden een uitstroom van hoger opgeleiden zichtbaar. Platform31 onderzocht wat het perspectief is van …
Lees meer

Kamerbrief Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/kamerbriefbrief-voortgang-actieplan-bevolkingsdaling
Minister-plasterk_internal_thumb_small-1502869224
Minister Plasterk heeft, mede namens de minister van EZ, de minister van IenM, de staatssecretaris van OCW, de minister van VWS en de minister van SZW, de Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling gepubliceerd. De Voortgangsrapportage geeft inzicht …
Lees meer

Meer criminaliteit door leegloop Zeeland

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/meer-criminaliteit-door-leegloop-zeeland
Zeeland_internal_thumb_small-1495368346
Uit een onderzoek door het RIEC, het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant) komt naar voren dat een combinatie van een krimpende bevolking en de uitgebreidheid van de provincie Zeeland aantrekkelijk maakt …
Lees meer

Woningmarktanalyse brengt woningvraag en -aanbod in Noordoost Fryslân in beeld

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/woningmarktanalyse-brengt-woningvraag-en-aanbod-in-noordoost-fryslan-in-beeld
Woningmarktanalyse-noordoost-fryslan_internal_thumb_small-1500498614
Tot 2025 is er in Noordoost Fryslân nog sprake van een beperkte regionale huishoudensgroei en dus een groeiende woningbehoefte. De verwachting is dat het aantal huishoudens na 2025 regionaal krimpt en dat die krimp na 2030 versnelt. Op een aantal plekken …
Lees meer

D’ran in de Achterhoek

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/dran-in-de-achterhoek
Achterhoek_internal_thumb_small-1498214152
Geen strakke sturing van bovenaf, maar inwoners zelf laten beslissen over herinrichting van de binnenstad. Doetinchem neemt overheidsparticipatie serieus en wil geen ‘mooipraterij’ maar ‘d’ran’. Bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing, …
Lees meer

Maatschappelijk vastgoed in verandering

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/maatschappelijk-vastgoed-in-verandering
Pbl-maatschappelijk-vastgoed_cover-1499342953
Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes. Deze gebouwen en hun functies zijn van groot belang voor een goede ruimtelijke ordening …
Lees meer

Ohne Grenzen over studeren over de grens

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/ohne-grenzen-over-studeren-over-de-grens
Zonder-grenzen_internal_thumb_small-1499329646
RTV Drenthe en Duitse omroep werken samen aan een tv-programma Ohne Grenzen – Zonder Grenzen. In dit programma worden de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland belicht. De derde aflevering gaat over studeren over de grens. Lees …
Lees meer

Krimpcafé 'Leren en Werken - over mbo en arbeidsmarkt'

http://www.kennisvoorkrimp.nl/krimp-activiteiten/krimpcafe-leren-en-werken
Schermafbeelding_2017-07-04_om_16.26.35_internal_thumb_small-1499178468
Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan. Werkgevers schreeuwen om geschikte mbo’ers! Steeds meer mbo’ers kunnen weer direct vanuit de schoolbanken aan het werk, maar dat geldt niet voor ieder niveau en iedere sector. De werkloosheid in …
Lees meer

Nieuw Gebiedsprogramma voor de Hoeksche Waard

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/nieuw-gebiedsprogramma-voor-de-hoeksche-waard
Gebiedsprogramma-hoeksche-waard_internal_thumb_small-1499168901
Regio en provincie intensiveren samenwerking. Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad. Met het nieuwe Gebiedsprogramma Hoeksche Waard intensiveren de regio en de provincie hun samenwerking. Doel is ontwikkeling van de regionale economie …
Lees meer

Nederlands mbo-diploma straks ook geldig in Duitse deelstaat

http://www.kennisvoorkrimp.nl/nieuws-over-krimp/nederlands-mbo-diploma-straks-ook-geldig-in-duitse-deelstaat
Grensinfo_internal_thumb_small-1498683567
De Duitse coalitiepartijen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen willen deze regeerperiode toewerken naar die erkenning de Nederlandse mbo-diploma’s Dat blijkt uit het nieuwe regeerakkoord van CDU en FDP. Mbo’ers inn de grensstreek kunnen …
Lees meer

De krimpende stad. Ontgroening, vergrijzing, krimp en de gevolgen daarvan voor de lokale economie

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/de-krimpende-stad-ontgroening-vergrijzing-krimp-en-de-gevolgen-daarvan-voor-de-lokale-ec
De-krimpende-stad_cover-1499031596
We moeten ons minder richten op het eenzijdige traditionele groeidenken. Dit betekent niet minder investeren, maar anders investeren. Investeren gericht op kwaliteit in plaats van kwantiteit.Pas als bestuurders en ambtenaren bevolkingsdaling als een …
Lees meer

'Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn'

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/rli-advies-langer-zelfstandig-een-gedeelde-opgave-van-wonen-zorg-en-welzijn
Rli-advies-langer-zelfstandig-een-gedeelde-opgave-van-wonen-zorg-en-welzijn_cover-1499030511
Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de gevolgen van de voorgenomen beleidsveranderingen in de langdurige zorg voor de woningmarkt, de verschillen tussen regio’s en handelingsperspectieven voor …
Lees meer

‘Burgerinitiatief vraagt om meer betrokkenheid van de overheid’

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/burgerinitiatief-vraagt-om-meer-betrokkenheid-van-de-overheid
Kloosterburen_cover-1499029731
De ‘participatiesamenleving’ is voor inwoners van plattelandsgemeenten in krimpgebieden geen nieuw idee. ’Inwoners van Kloosterburen namen tien jaar geleden al het initiatief om zelf bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp en het verlies …
Lees meer

Financiële risico’s van woningeigenaren in krimpregio’s

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/financi-le-risico-s-van-woningeigenaren-in-krimpregio-s
Coverfinriswoneigkrreg-platform31-2013_cover-1499028899
Al vele jaren is bekend dat de woningvoorraad in krimpregio’s, in het bijzonder in het particuliere bezit, zich ongunstig ontwikkelt. De kans op financiële problemen van huiseigenaren in krimpregio’s is groter en de situatie op de woningmarkt is …
Lees meer

Kwaliteit zonder groei

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/kwaliteit-zonder-groei
Kwaliteit-zonder-groei_cover-1498862213
De investeringen in de fysieke leefomgeving zullen de komende jaren fors teruglopen. Op de rijksbegroting vinden bezuinigingen plaats. Een nog groter negatief effect op de investeringscapaciteit voor ruimtelijke ontwikkeling heeft echter lagere …
Lees meer

Goed voortgezet Update 2015: veranderende stromen in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/oed-voortgezet-update-2015-veranderende-stromen-in-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar
Goed-voortgezet-update-2015-veranderende-stromen-in-voortgezet-onderwijs-en-middelbaar_cover-1498856378
Het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden de komende 15 tot 20 jaar geconfronteerd met sterk dalende aantallen leerlingen en deelnemers. Als gevolg van het afnemende aantal geboorten én de verminderde instroom van jonge gezinnen in …
Lees meer

Verslag krimpcafé 27 maart 2014 Minder woningen, maar welke? door George de Kam

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/verslag-krimpcaf-27-maart-2014-minder-woningen-maar-welke-door-george-de-kam
Verslag-krimpcaf-27-maart-2014-kknn_cover-1498855866
Opnieuw was het de organisatie van het Krimpcafé op 27 maart jl. gelukt een bijzonder verrassende locatie te vinden: ’t Dûke-Lûk in Feanwâldsterwâl. Het gebruik van Google en TomTom was onontbeerlijk, maar vormde geen beletsel om massaal toe te …
Lees meer

Werven en verbinden: krimp en erfgoed in Europa

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/werven-en-verbinden-krimp-en-erfgoed-in-europa
Werven-en-verbinden-krimp-en-erfgoed-in-europa_cover-1498854872
Steeds meer gebieden in Nederland, maar ook in Europa, hebben te maken met een terugloop van de bevolking en de negatieve effecten ervan. De sociale en economische vitaliteit gaat in deze gebieden achteruit, maar er zijn ook lichtpuntjes. Het boek Werven …
Lees meer

Transitieatlas primair onderwijs Achterhoek

http://www.kennisvoorkrimp.nl/publicaties-over-krimp/transitieatlas-primair-onderwijs-achterhoek
Transitieatlas-primair-onderwijs-achterhoek_cover-1498854022
Met de transitieatlas po Achterhoek zijn op basis van de verwachte leerlingendaling scenario’s voor het primair onderwijs ontwikkeld. De scenario’s laten zien welke scholen in aanmerking zouden komen voor sluiting en brengen ook herverdeling in kaart: …
Lees meer